Wat een ruimte!

Om het landschappelijke karakter in Nieuw Stalberg te bewaren zullen de tuinen bijdragen aan de ruimtelijke opzet. Om die reden mag u slechts de helft van de kavelbreedte bebouwen en moet u een minimale afstand tot de zijdelingse perceelgrens aanhouden van 3 meter. Bij voorkeur plaatst u lage natuurlijke erfafscheidingen. Het straatbeeld blijft groen omdat u uw auto op uw eigen kavel parkeert.

plat_ruimte