Beeldkwaliteitsplan

Kwaliteit van vrijheid

De regels waaraan u zich moet houden bij het ontwerpen van uw eigen droomhuis zijn vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan. Een speciaal geformeerd Quality Team vertelt u precies met welke specifieke kenmerken van de kavel en welke architectonische richtlijnen uw architect rekening moet houden. Pas na goedkeuring van uw eerste ontwerpen door het Quality Team kunt u de vergunning aanvragen.

Wat een ruimte!

Om het landschappelijke karakter in Nieuw Stalberg te bewaren zullen de tuinen bijdragen aan de ruimtelijke opzet. Om die reden mag u slechts de helft van de kavelbreedte bebouwen en moet u een minimale afstand tot de zijdelingse perceelgrens aanhouden van 3 meter. Bij voorkeur plaatst u lage natuurlijke erfafscheidingen. Het straatbeeld blijft groen omdat u uw auto op uw eigen kavel parkeert.

Samenhang in diversiteit

Hellende of platte daken, het is allemaal mogelijk. Wel moet er sprake zijn van een duidelijke rand in de vorm van een overstek of daklijst. En afhankelijk van de ligging in het plan worden andere eisen gesteld: van rijzige woningen met de nokrichting dwars op de straat tot brede meer in de tuin teruggetrokken gelegen woningen. In alle gevallen gaat de voorkeur uit naar eigentijdse toepassing van natuurlijke materialen. Het kleurgebruik is terughoudend en stemt u af op de woningen in de directe omgeving.

Parels

Enkele kavels vallen extra op door hun bijzondere ligging op een mooie hoek of in een zichtlijn. Valt uw keuze op een van deze ‘parels’ dan moet u rekening houden met extra of afwijkende ontwerpeisen. Daarbij moet u denken aan het benadrukken van een architectonisch aspect zoals het dak, een groot balkon of een afwijkende positie of vorm. Want op een zo prominente plek past een huis met een prominent karakter!