Mevissen + partners

Hoe ervaart u het ontwerpproces in Nieuw Stalberg?

Bouwen op Nieuw Stalberg is voor ons een ware uitdaging. Een uitdaging die volgt uit het stringente beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan vraagt om eenduidige hoofdvolumes die een bijzondere plasticiteit hebben. Deze plasticiteit maakt dat alle gevelaanzichten anders zijn ten opzichte van elkaar. Er ontstaan ontwerpen die ondanks de relatief kleine kavels bijzonder ruimtelijk werken en een zeer moderne uitstraling hebben.
Onze klanten waarderen het dat we de regels als uitdaging zien, en op zoek gaan naar de verrassingen binnen de gestelde grenzen. Naast het bewaken van de gestelde kwaliteit heeft het Q-team een stimulerende en enthousiasmerende rol. Voor ons een waar genoegen. Zodoende ontstaat er een Venlose wijk die goed ingepast is in het groen, een duidelijk leesbare routing heeft én waarin het accent gelegd wordt op individualiteit.

Wat is uw grootste trots op Nieuw Stalberg en waarom?

Een van de talrijke ontwerpen die we reeds gemaakt hebben is Villa de Olifant. Een ware parel. De ligging van deze villa, aan de rand van Nieuw Stalberg zorgt voor een prachtige ontmoeting met het landschap.
Het afgesnoten perceel heeft tot een afgesnoten hoofdvolume geleid waarin de ruimtelijke organisatie de verbijzonderingen van het hoofdvolume bepalen. De zorgvuldige detaillering versterkt de vorm. Elke oplossing is specifiek en juist dat maakt het gebouw spannend van alle kanten.