Verheijen Smeets Architecten

Hoe ervaart u het ontwerpproces in Nieuw Stalberg?

Nieuw Stalberg is een prachtig nieuw en ruim opgezet uitbreidingsplan. Eigenlijk de enige plek in Venlo waar hedendaagse architectuur gebezigd kan worden. Het ontwerpen van een villa in Nieuw Stalberg is een spannende maar vooral ook leuke bezigheid. Elke kavel heeft zijn specifieke eigenschappen die uitnodigen tot het openen of juist sluiten van de woning. Hierbij spelen onder andere doorzichten, bezonning en toegankelijkheid een rol. Samen de plannen zo kneden dat het een maatjasje wordt voor onze opdrachtgevers, zonder te vergeten dat een eventuele uitbreiding mogelijk moet zijn. Het Q-team ondersteund daarin al vanaf de eerste fase en zorgt voor een doelgerichte afwikkeling zodat het plan een hamerstuk is in de Commissie Stadskwaliteit, waardoor een snelle afwikkeling gewaarborgd is.

Wat is uw grootste trots op Nieuw Stalberg en waarom?

Welke villa onze grootste trots is op Nieuw Stalberg, is moeilijk te zeggen. Wij zijn pas trots als onze opdrachtgevers trots zijn. En dat zijn ze allemaal. De woningen hebben dan ook allemaal een andere uitstraling, passend bij de diversiteit van onze opdrachtgevers. Waarom dan deze woning als referentie? Omdat deze woning de enige woning is met een V-dak, de entree in het midden, een symmetrische opbouw en gevels van straatstenen (basalt kinderkoppen). Bovendien beschikt deze woning over duurzame installaties zoals warmtepompen, zonne-energie en elektrovoltaïsche cellen en zijn diverse materialen hergebruikt. De integratie in het architectonisch ontwerp behoren hiertoe.